Prijava sažetaka

Znanstveni odbor poziva autore da prijave svoje sažetke. Deset najboljih sažetaka po izboru Znanstvenog odbora biti će odabrani za usmeno izlaganje. Ostali prihvaćeni sažetci biti će u obliku poster prezentacija.

Sažetci se prijavljuju elektroničkim putem na e-mail: info@conventuscredo.hr prijave su otvorene do 01.03.2016. 15.03.2017.

Znanstveni odbor izvijestit će autore elektroničkim putem o prihvaćanju (ili odbijanju) sažetaka do 01.04.2016

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI

 • Naslov – koji će jasno, informativno i sažeto odražavati sadržaj rada; molimo da ne koristite skraćenice, formule i zaštićena imena
 • Imena i prezimena svih autora; potrebno je podcrtati ime i prezime prvog autora
 • Imena i adrese ustanova svih autora
 • Elektroničku adresu i kontakte telefon autora koji je zadužen za dopisivanje
 • Sažetak – maksimalno 350 riječi
 • Tablice i/ili slike – mogu biti dio sažetka
 • Literatura – moguće je navesti do 4 reference

Sažetci trebaju biti pisani na hrvatskom jeziku, u Microsoft Word formatu, koristeći font Times New Roman, veličine 12, normal stil, jednostruki prored, margine 2.5 cm.

Znanstveni odbor će razmotriti sve prijavljene sažetke te o prihvaćanju elektroničkim putem izvijestiti autora koji je zadužen za dopisivanje.

Prihvaćeni sažetci trebaju biti poslani kako gotovi radovi, u cijelosti (spremljeni kao dokument: prezime_ime.doc) elektroničkim putem na adresu anja@conventuscredo.hr

Upute za izlaganja

Službeni jezik skupa je hrvatski.

Usmena izlaganja

 • Usmena izlaganja sažetaka: 10 minuta
 • Molimo sve predavače da se izričito pridržavaju satnice.
 • Predavanja se izlažu na hrvatskom
 • Mole se svi predavači da pripreme Power Point prezentaciju

Izlaganja postera

 • Posteri će biti izloženi na panoima i trebaju biti pripremljeni na hrvatskom jeziku

Maksimalne dimenzije postera: 90 cm širina x 120 cm visina